• โปรด อ่านกฏให้เข้าใจ ก่อนการใช้งาน โปรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด กระทู้ของท่านจะได้ไม่โดนลบ นะค่ะ

 • ประกาศฟรี.com ประกาศฟรีดอทคอม เว็บไซต์ลงประกาศขายฟรี ลงโฆษณาฟรี ประกาศขายสินค้าออนไลน์

  ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู HOT PROMOTION JEJU WINTER 4วัน 2คืนเริ่มต้น 10300 บาท

  จังหวัดกรุงเทพมหานคร    เขตบึงกุ่ม

   รายละเอียด

   ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู HOT PROMOTION JEJU WINTER 4วัน 2คืน 

    

   ราคาเริ่มต้น 10,300 บาท

    

   ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

   อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - ฮัลโหล คิตตี้ เชจู - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา – ปั่นจักรยาน Rail Bike - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ (Female Divers) – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

    

   เลือกเดือน    จอง 02-1167399

    วันไป - วันกลับ                    ราคาท่านละ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

   1 ธ.ค. 2560 - 4 ธ.ค. 2560 11,900.- 4,900.-

   2 ธ.ค. 2560 - 5 ธ.ค. 2560 11,900.- 4,900.-

   3 ธ.ค. 2560 - 6 ธ.ค. 2560 10,600.- 4,900.-

   4 ธ.ค. 2560 - 7 ธ.ค. 2560 10,300.- 4,900.-

   5 ธ.ค. 2560 - 8 ธ.ค. 2560 10,300.- 4,900.-

   6 ธ.ค. 2560 - 9 ธ.ค. 2560 10,600.- 4,900.-

   7 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560 11,900.- 4,900.-

   8 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560 17,900.- 4,900.-

   9 ธ.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560 12,900.- 4,900.-

   10 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560 11,900.- 4,900.-

   11 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560 10,900.- 4,900.-

   12 ธ.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560 10,900.- 4,900.-

   13 ธ.ค. 2560 - 16 ธ.ค. 2560 10,300.- 4,900.-

   14 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560 11,600.- 4,900.-

   15 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560 11,600.- 4,900.-

   16 ธ.ค. 2560 - 19 ธ.ค. 2560 13,600.- 4,900.-

   17 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560 10,600.- 4,900.-

   18 ธ.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2560 10,900.- 4,900.-

   19 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560 11,300.- 4,900.-

   20 ธ.ค. 2560 - 23 ธ.ค. 2560 11,600.- 4,900.-

   21 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560 11,900.- 4,900.-

   22 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560 12,900.- 4,900.-

   23 ธ.ค. 2560 - 26 ธ.ค. 2560 12,600.- 4,900.-

   24 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560 12,300.- 4,900.-

   25 ธ.ค. 2560 - 28 ธ.ค. 2560 12,300.- 4,900.-

   26 ธ.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560 12,900.- 4,900.-

   27 ธ.ค. 2560 - 30 ธ.ค. 2560 13,900.- 4,900.-

   28 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 15,900.- 4,900.-

   29 ธ.ค. 2560 - 1 ม.ค. 2561 18,900.- 4,900.-

   30 ธ.ค. 2560 - 2 ม.ค. 2561 17,900.- 4,900.-

   31 ธ.ค. 2560 - 3 ม.ค. 2561 15,900.- 4,900.-

   1 ม.ค. 2561 - 4 ม.ค. 2561 12,600.- 4,900.-

   2 ม.ค. 2561 - 5 ม.ค. 2561 11,300.- 4,900.-

   3 ม.ค. 2561 - 6 ม.ค. 2561 11,300.- 4,900.-

   4 ม.ค. 2561 - 7 ม.ค. 2561 11,300.- 4,900.-

   5 ม.ค. 2561 - 8 ม.ค. 2561 11,300.- 4,900.-

   6 ม.ค. 2561 - 9 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.-

   7 ม.ค. 2561 - 13 ม.ค. 2561 10,600.- 4,900.-

   8 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561 10,600.- 4,900.-

   9 ม.ค. 2561 - 12 ม.ค. 2561 10,600.- 4,900.-

   10 ม.ค. 2561 - 13 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.-

   10 ม.ค. 2561 - 13 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.-

   11 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.-

   12 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.-

   13 ม.ค. 2561 - 16 ม.ค. 2561 10,600.- 4,900.-

   14 ม.ค. 2561 - 17 ม.ค. 2561 10,300.- 4,900.-

   15 ม.ค. 2561 - 18 ม.ค. 2561 10,300.- 4,900.-

   16 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561 10,300.- 4,900.-

   17 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561 11,600.- 4,900.-

   18 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561 11,900.- 4,900.-

   19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561 11,900.- 4,900.-

   20 ม.ค. 2561 - 23 ม.ค. 2561 10,600.- 4,900.-

   21 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561 10,300.- 4,900.-

   22 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561 10,300.- 4,900.-

   23 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561 10,300.- 4,900.-

   24 ม.ค. 2561 - 27 ม.ค. 2561 10,600.- 4,900.-

   25 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561 10,600.- 4,900.-

   26 ม.ค. 2561 - 29 ม.ค. 2561 10,600.- 4,900.-

   27 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561 10,300.- 4,900.-

   28 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 9,900.- 4,900.-

   29 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.-

   30 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.-

   31 ม.ค. 2561 - 3 ก.พ. 2561 9,900.- 4,900.-

   1 ก.พ. 2561 - 4 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.-

   2 ก.พ. 2561 - 5 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.-

   3 ก.พ. 2561 - 6 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.-

   4 ก.พ. 2561 - 6 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.-

   5 ก.พ. 2561 - 8 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.-

   6 ก.พ. 2561 - 9 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.-

   7 ก.พ. 2561 - 10 ก.พ. 2561 10,600.- 4,900.-

   8 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561 10,900.- 4,900.-

   9 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561 10,900.- 4,900.-

   10 ก.พ. 2561 - 10 ก.พ. 2561 10,600.- 4,900.-

   11 ก.พ. 2561 - 14 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.-

   12 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.-

   13 ก.พ. 2561 - 16 ก.พ. 2561 10,600.- 4,900.-

   14 ก.พ. 2561 - 17 ก.พ. 2561 10,900.- 4,900.-

   15 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561 11,300.- 4,900.-

   16 ก.พ. 2561 - 19 ก.พ. 2561 11,600.- 4,900.-

   17 ก.พ. 2561 - 20 ก.พ. 2561 10,600.- 4,900.-

   18 ก.พ. 2561 - 21 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.-

   19 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.-

   20 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.-

   21 ก.พ. 2561 - 24 ก.พ. 2561 10,600.- 4,900.-

   22 ก.พ. 2561 - 25 ก.พ. 2561 10,600.- 4,900.-

   23 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561 10,600.- 4,900.-

   24 ก.พ. 2561 - 27 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.-

   25 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 9,900.- 4,900.-

   26 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 9,900.- 4,900.-

   27 ก.พ. 2561 - 2 มี.ค. 2561 9,900.- 4,900.-

   28 ก.พ. 2561 - 3 มี.ค. 2561 9,900.- 4,900.-

   ดาวน์โหลดโปรแกรม https://www.theconcepttravel.com/ทัวร์/ทัวร์เกาหลี/CTW1-22

   สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

   Office : 02-1167399 

   Mobile: 083-804-0159 

   Line ID :@concepttravel 

   Website:https://www.theconcepttravel.com/ 

    

   บริษัท คอนเซ็ปต์ ทราเวล จำกัด 

   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07345 

   #รับจัดกรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว ครอบครัว หมู่คณะ
  • ข้อมูลประกาศ

   ณภาภัช จิตตรง

   10,300 บาท

   อยากขาย

   ใหม่

   ธุรกิจ (บริษัท, ร้านค้า)

   17 พ.ย. 60 11:52 น.

   -

   105/131 นวมินทร์ 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

   0838040159

   https://www.theconcepttravel.com/ทัวร์/ทัวร์เกาหลี/CTW1-22

   concepttravel@hotmail.com

   135

   ดูประกาศทั้งหมดของเจ้าของประกาศ

   จัดการประกาศ

   ติดต่อเจ้าของประกาศ คลิก!

   แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

   เก็บเข้า Bookmark

   อย่าลืมบอกว่าพบประกาศนี้ที่
   ประกาศฟรี.com นะคะ

  ประกาศอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

  ดูทั้งหมด


  View My Stats