• โปรด อ่านกฏให้เข้าใจ ก่อนการใช้งาน โปรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด กระทู้ของท่านจะได้ไม่โดนลบ นะค่ะ

 • ประกาศฟรี.com ประกาศฟรีดอทคอม เว็บไซต์ลงประกาศขายฟรี ลงโฆษณาฟรี ประกาศขายสินค้าออนไลน์

  ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู HOT PROMOTION JEJU WINTER 4วัน 2คืนเริ่ม 10300

  จังหวัดกรุงเทพมหานคร    เขตบึงกุ่ม

   รายละเอียด

   ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู HOT PROMOTION JEJU WINTER 4วัน 2คืน 

   ราคาเริ่มต้น 10,300 บาท 

   ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ 
   อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - ฮัลโหล คิตตี้ เชจู - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา – ปั่นจักรยาน Rail Bike - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ (Female Divers) – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู 

   เลือกเดือน จอง 02-1167399 
   วันไป - วันกลับ ราคาท่านละ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 
   1 ธ.ค. 2560 - 4 ธ.ค. 2560 11,900.- 4,900.- 
   2 ธ.ค. 2560 - 5 ธ.ค. 2560 11,900.- 4,900.- 
   3 ธ.ค. 2560 - 6 ธ.ค. 2560 10,600.- 4,900.- 
   4 ธ.ค. 2560 - 7 ธ.ค. 2560 10,300.- 4,900.- 
   5 ธ.ค. 2560 - 8 ธ.ค. 2560 10,300.- 4,900.- 
   6 ธ.ค. 2560 - 9 ธ.ค. 2560 10,600.- 4,900.- 
   7 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560 11,900.- 4,900.- 
   8 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560 17,900.- 4,900.- 
   9 ธ.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560 12,900.- 4,900.- 
   10 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560 11,900.- 4,900.- 
   11 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560 10,900.- 4,900.- 
   12 ธ.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560 10,900.- 4,900.- 
   13 ธ.ค. 2560 - 16 ธ.ค. 2560 10,300.- 4,900.- 
   14 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560 11,600.- 4,900.- 
   15 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560 11,600.- 4,900.- 
   16 ธ.ค. 2560 - 19 ธ.ค. 2560 13,600.- 4,900.- 
   17 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560 10,600.- 4,900.- 
   18 ธ.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2560 10,900.- 4,900.- 
   19 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560 11,300.- 4,900.- 
   20 ธ.ค. 2560 - 23 ธ.ค. 2560 11,600.- 4,900.- 
   21 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560 11,900.- 4,900.- 
   22 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560 12,900.- 4,900.- 
   23 ธ.ค. 2560 - 26 ธ.ค. 2560 12,600.- 4,900.- 
   24 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560 12,300.- 4,900.- 
   25 ธ.ค. 2560 - 28 ธ.ค. 2560 12,300.- 4,900.- 
   26 ธ.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560 12,900.- 4,900.- 
   27 ธ.ค. 2560 - 30 ธ.ค. 2560 13,900.- 4,900.- 
   28 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 15,900.- 4,900.- 
   29 ธ.ค. 2560 - 1 ม.ค. 2561 18,900.- 4,900.- 
   30 ธ.ค. 2560 - 2 ม.ค. 2561 17,900.- 4,900.- 
   31 ธ.ค. 2560 - 3 ม.ค. 2561 15,900.- 4,900.- 
   1 ม.ค. 2561 - 4 ม.ค. 2561 12,600.- 4,900.- 
   2 ม.ค. 2561 - 5 ม.ค. 2561 11,300.- 4,900.- 
   3 ม.ค. 2561 - 6 ม.ค. 2561 11,300.- 4,900.- 
   4 ม.ค. 2561 - 7 ม.ค. 2561 11,300.- 4,900.- 
   5 ม.ค. 2561 - 8 ม.ค. 2561 11,300.- 4,900.- 
   6 ม.ค. 2561 - 9 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.- 
   7 ม.ค. 2561 - 13 ม.ค. 2561 10,600.- 4,900.- 
   8 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561 10,600.- 4,900.- 
   9 ม.ค. 2561 - 12 ม.ค. 2561 10,600.- 4,900.- 
   10 ม.ค. 2561 - 13 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.- 
   10 ม.ค. 2561 - 13 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.- 
   11 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.- 
   12 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.- 
   13 ม.ค. 2561 - 16 ม.ค. 2561 10,600.- 4,900.- 
   14 ม.ค. 2561 - 17 ม.ค. 2561 10,300.- 4,900.- 
   15 ม.ค. 2561 - 18 ม.ค. 2561 10,300.- 4,900.- 
   16 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561 10,300.- 4,900.- 
   17 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561 11,600.- 4,900.- 
   18 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561 11,900.- 4,900.- 
   19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561 11,900.- 4,900.- 
   20 ม.ค. 2561 - 23 ม.ค. 2561 10,600.- 4,900.- 
   21 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561 10,300.- 4,900.- 
   22 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561 10,300.- 4,900.- 
   23 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561 10,300.- 4,900.- 
   24 ม.ค. 2561 - 27 ม.ค. 2561 10,600.- 4,900.- 
   25 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561 10,600.- 4,900.- 
   26 ม.ค. 2561 - 29 ม.ค. 2561 10,600.- 4,900.- 
   27 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561 10,300.- 4,900.- 
   28 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 9,900.- 4,900.- 
   29 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.- 
   30 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.- 
   31 ม.ค. 2561 - 3 ก.พ. 2561 9,900.- 4,900.- 
   1 ก.พ. 2561 - 4 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.- 
   2 ก.พ. 2561 - 5 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.- 
   3 ก.พ. 2561 - 6 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.- 
   4 ก.พ. 2561 - 6 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.- 
   5 ก.พ. 2561 - 8 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.- 
   6 ก.พ. 2561 - 9 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.- 
   7 ก.พ. 2561 - 10 ก.พ. 2561 10,600.- 4,900.- 
   8 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561 10,900.- 4,900.- 
   9 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561 10,900.- 4,900.- 
   10 ก.พ. 2561 - 10 ก.พ. 2561 10,600.- 4,900.- 
   11 ก.พ. 2561 - 14 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.- 
   12 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.- 
   13 ก.พ. 2561 - 16 ก.พ. 2561 10,600.- 4,900.- 
   14 ก.พ. 2561 - 17 ก.พ. 2561 10,900.- 4,900.- 
   15 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561 11,300.- 4,900.- 
   16 ก.พ. 2561 - 19 ก.พ. 2561 11,600.- 4,900.- 
   17 ก.พ. 2561 - 20 ก.พ. 2561 10,600.- 4,900.- 
   18 ก.พ. 2561 - 21 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.- 
   19 ก.พ. 2561 - 22 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.- 
   20 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.- 
   21 ก.พ. 2561 - 24 ก.พ. 2561 10,600.- 4,900.- 
   22 ก.พ. 2561 - 25 ก.พ. 2561 10,600.- 4,900.- 
   23 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561 10,600.- 4,900.- 
   24 ก.พ. 2561 - 27 ก.พ. 2561 10,300.- 4,900.- 
   25 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 9,900.- 4,900.- 
   26 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 9,900.- 4,900.- 
   27 ก.พ. 2561 - 2 มี.ค. 2561 9,900.- 4,900.- 
   28 ก.พ. 2561 - 3 มี.ค. 2561 9,900.- 4,900.- 
   ดาวน์โหลดโปรแกรม https://www.theconcepttravel.com/ทัวร์/ทัวร์เกาหลี/CTW1-22 
   สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
   Office : 02-1167399 
   Mobile: 083-804-0159 
   Line ID :@concepttravel 
   Website:https://www.theconcepttravel.com/ 

   บริษัท คอนเซ็ปต์ ทราเวล จำกัด 
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07345 
   #รับจัดกรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว ครอบครัว หมู่คณะ
  • ข้อมูลประกาศ

   ณภาภัช จิตตรง

   10,240 บาท

   อยากขาย

   ใหม่

   ธุรกิจ (บริษัท, ร้านค้า)

   20 พ.ย. 60 09:20 น.

   -

   105/131 นวมินทร์ 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

   0838040159

   https://www.theconcepttravel.com/ทัวร์/ทัวร์เกาหลี/CTW1-22

   concepttravel@hotmail.com

   122

   ดูประกาศทั้งหมดของเจ้าของประกาศ

   จัดการประกาศ

   ติดต่อเจ้าของประกาศ คลิก!

   แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

   เก็บเข้า Bookmark

   อย่าลืมบอกว่าพบประกาศนี้ที่
   ประกาศฟรี.com นะคะ

  ประกาศอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

  ดูทั้งหมด


  View My Stats