• โปรด อ่านกฏให้เข้าใจ ก่อนการใช้งาน โปรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด กระทู้ของท่านจะได้ไม่โดนลบ นะค่ะ

 • ประกาศฟรี.com ประกาศฟรีดอทคอม เว็บไซต์ลงประกาศขายฟรี ลงโฆษณาฟรี ประกาศขายสินค้าออนไลน์

  ทัวร์เชจู HOT PROMOTION JEJU SPRING 4D 2Nเริ่มต้น 9900 บาท

  จังหวัดกรุงเทพมหานคร    เขตบางกะปิ

   รายละเอียด

   ทัวร์เชจู HOT PROMOTION JEJU SPRING 4D 2N  

    

   เริ่มต้น 9,900 บาท

    

   ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

   ฮัลโหลคิตตี้เชจู – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – น้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค ปั่นจักรยาน Rail Bike - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอพจิโกจิ -– ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

    

   เลือกเดือน

    จอง 02-1167399

    วันไป - วันกลับ ราคาท่านละ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

   2 มี.ค. 2561 - 5 มี.ค. 2561 9,900.- 4,900.-

   4 มี.ค. 2561 - 7 มี.ค. 2561 9,300.- 4,900.-

   7 มี.ค. 2561 - 10 มี.ค. 2561 9,900.- 4,900.-

   8 มี.ค. 2561 - 11 มี.ค. 2561 10,600.- 4,900.-

   9 มี.ค. 2561 - 12 มี.ค. 2561 10,600.- 4,900.-

   10 มี.ค. 2561 - 13 มี.ค. 2561 10,300.- 4,900.-

   13 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2561 9,900.- 4,900.-

   14 มี.ค. 2561 - 17 มี.ค. 2561 10,300.- 4,900.-

   15 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 10,600.- 4,900.-

   16 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 10,600.- 4,900.-

   17 มี.ค. 2561 - 20 มี.ค. 2561 10,300.- 4,900.-

   18 มี.ค. 2561 - 21 มี.ค. 2561 9,900.- 4,900.-

   19 มี.ค. 2561 - 21 มี.ค. 2561 9,900.- 4,900.-

   21 มี.ค. 2561 - 24 มี.ค. 2561 10,600.- 4,900.-

   22 มี.ค. 2561 - 25 มี.ค. 2561 10,900.- 4,900.-

   23 มี.ค. 2561 - 26 มี.ค. 2561 10,900.- 4,900.-

   24 มี.ค. 2561 - 27 มี.ค. 2561 10,600.- 4,900.-

   25 มี.ค. 2561 - 20 มี.ค. 2561 10,300.- 4,900.-

   26 มี.ค. 2561 - 20 มี.ค. 2561 10,300.- 4,900.-

   27 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561 10,300.- 4,900.-

   28 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 10,600.- 4,900.-

   29 มี.ค. 2561 - 26 มี.ค. 2561 10,900.- 4,900.-

   30 มี.ค. 2561 - 26 มี.ค. 2561 10,900.- 4,900.-

   31 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 10,600.- 4,900.-

   1 เม.ย. 2561 - 30 มี.ค. 2561 10,300.- 4,900.-

   2 เม.ย. 2561 - 30 มี.ค. 2561 10,300.- 4,900.-

   3 เม.ย. 2561 - 4 พ.ค. 2561 9,600.- 4,900.-

   3 เม.ย. 2561 - 6 เม.ย. 2561 10,300.- 4,900.-

   4 เม.ย. 2561 - 7 เม.ย. 2561 10,900.- 4,900.-

   5 เม.ย. 2561 - 8 เม.ย. 2561 15,900.- 4,900.-

   6 เม.ย. 2561 - 9 เม.ย. 2561 10,600.- 4,900.-

   6 เม.ย. 2561 - 9 เม.ย. 2561 10,600.- 4,900.-

   7 เม.ย. 2561 - 10 เม.ย. 2561 9,900.- 4,900.-

   8 เม.ย. 2561 - 11 เม.ย. 2561 9,600.- 4,900.-

   8 เม.ย. 2561 - 11 เม.ย. 2561 9,600.- 4,900.-

   8 เม.ย. 2561 - 11 เม.ย. 2561 10,600.- 4,900.-

   9 เม.ย. 2561 - 12 เม.ย. 2561 9,900.- 4,900.-

   9 เม.ย. 2561 - 12 เม.ย. 2561 9,900.- 4,900.-

   10 เม.ย. 2561 - 9 เม.ย. 2561 10,600.- 4,900.-

   10 เม.ย. 2561 - 13 เม.ย. 2561 10,900.- 4,900.-

   11 เม.ย. 2561 - 14 เม.ย. 2561 13,900.- 4,900.-

   12 เม.ย. 2561 - 8 เม.ย. 2561 17,900.- 4,900.-

   13 เม.ย. 2561 - 16 เม.ย. 2561 17,900.- 4,900.-

   14 เม.ย. 2561 - 17 เม.ย. 2561 13,900.- 4,900.-

   15 เม.ย. 2561 - 18 เม.ย. 2561 9,600.- 4,900.-

   15 เม.ย. 2561 - 18 เม.ย. 2561 10,600.- 4,900.-

   16 เม.ย. 2561 - 19 เม.ย. 2561 9,900.- 4,900.-

   16 เม.ย. 2561 - 18 เม.ย. 2561 9,600.- 4,900.-

   18 เม.ย. 2561 - 21 เม.ย. 2561 9,600.- 4,900.-

   19 เม.ย. 2561 - 21 เม.ย. 2561 9,600.- 4,900.-

   20 เม.ย. 2561 - 21 เม.ย. 2561 9,600.- 4,900.-

   21 เม.ย. 2561 - 24 เม.ย. 2561 9,300.- 4,900.-

   22 เม.ย. 2561 - 25 เม.ย. 2561 9,300.- 4,900.-

   23 เม.ย. 2561 - 25 เม.ย. 2561 9,300.- 4,900.-

   24 เม.ย. 2561 - 27 เม.ย. 2561 9,300.- 4,900.-

   25 เม.ย. 2561 - 28 เม.ย. 2561 9,600.- 4,900.-

   26 เม.ย. 2561 - 19 เม.ย. 2561 9,900.- 4,900.-

   27 เม.ย. 2561 - 6 เม.ย. 2561 10,300.- 4,900.-

   28 เม.ย. 2561 - 1 พ.ค. 2561 10,900.- 4,900.-

   29 เม.ย. 2561 - 6 เม.ย. 2561 10,300.- 4,900.-

   30 เม.ย. 2561 - 28 เม.ย. 2561 9,600.- 4,900.-

   1 พ.ค. 2561 - 4 พ.ค. 2561 9,900.- 4,900.-

   2 พ.ค. 2561 - 5 พ.ค. 2561 8,900.- 4,900.-

   3 พ.ค. 2561 - 6 พ.ค. 2561 8,900.- 4,900.-

   4 พ.ค. 2561 - 6 พ.ค. 2561 8,900.- 4,900.-

   6 พ.ค. 2561 - 8 พ.ค. 2561 8,900.- 4,900.-

   7 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2561 8,900.- 4,900.-

   8 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561 8,900.- 4,900.-

   9 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 8,900.- 4,900.-

   10 พ.ค. 2561 - 12 พ.ค. 2561 8,900.- 4,900.-

   11 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 8,900.- 4,900.-

   12 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 8,900.- 4,900.-

   13 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 8,900.- 4,900.-

   14 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561 8,900.- 4,900.-

   15 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค. 2561 8,900.- 4,900.-

   15 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค. 2561 9,600.- 4,900.-

   16 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค. 2561 8,900.- 4,900.-

   16 พ.ค. 2561 - 19 พ.ค. 2561 9,600.- 4,900.-

   17 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค. 2561 8,900.- 4,900.-

   18 พ.ค. 2561 - 21 พ.ค. 2561 8,900.- 4,900.-

   19 พ.ค. 2561 - 21 พ.ค. 2561 8,900.- 4,900.-

   20 พ.ค. 2561 - 23 พ.ค. 2561 7,900.- 4,900.-

   21 พ.ค. 2561 - 23 พ.ค. 2561 7,900.- 4,900.-

   22 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561 7,900.- 4,900.-

   23 พ.ค. 2561 - 26 พ.ค. 2561 7,900.- 4,900.-

   24 พ.ค. 2561 - 27 พ.ค. 2561 8,900.- 4,900.-

   25 พ.ค. 2561 - 27 พ.ค. 2561 8,900.- 4,900.-

   26 พ.ค. 2561 - 29 พ.ค. 2561 7,900.- 4,900.-

   27 พ.ค. 2561 - 30 พ.ค. 2561 7,900.- 4,900.-

   28 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 7,900.- 4,900.-

   ดาวน์โหลดโปรแกรม https://www.theconcepttravel.com/ทัวร์/ทัวร์เกาหลี/CTT1-70

   สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

   Office : 02-1167399 

   Mobile: 083-804-0159 

   Line ID :@concepttravel 

   Website:https://www.theconcepttravel.com/ 

    

   บริษัท คอนเซ็ปต์ ทราเวล จำกัด 

   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07345 

   #รับจัดกรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว ครอบครัว หมู่คณะ
  • ข้อมูลประกาศ

   ณภาภัช จิตตรง

   9,900 บาท

   อยากขาย

   ใหม่

   ธุรกิจ (บริษัท, ร้านค้า)

   15 ม.ค. 61 15:50 น.

   -

   105/131 นวมินทร์ 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

   0838040159

   https://www.theconcepttravel.com/ทัวร์/ทัวร์เกาหลี/CTW1-22

   concepttravel@hotmail.com

   68

   ดูประกาศทั้งหมดของเจ้าของประกาศ

   จัดการประกาศ

   ติดต่อเจ้าของประกาศ คลิก!

   แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

   เก็บเข้า Bookmark

   อย่าลืมบอกว่าพบประกาศนี้ที่
   ประกาศฟรี.com นะคะ

  ประกาศอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

  ดูทั้งหมด


  View My Stats